Project

Wang yangming

Project name: Wang yangming

Material: Bronze

Height: 6M

Place: Heyuan, Guangdong